A 61 5 610

Amortyzator gumowo-metalowy o konstrukcji dostosowanej do obciążeń pionowych i promieniowych z możliwością pracy w temperaturach ciągłych do 150°C, a krótkotrwałych do 250°C.

Masa całkowita: 0,9 kg

schematy dotyczące amortyzatora kanałów spalinowych statków A-61-5-610