Wkłady sprzęgłowe

Wkłady sprzęgłowe wykonywane z mieszanek gumowych są stosowane w sprzęgłach elastycznych. Funkcją każdego sprzęgła jest połączenie dwóch elementów po to, by przenieść moment obrotowy. Sprzęgło łączy ze sobą dwie części obracającego się wału: napędzającą, która pozostaje w ruchu, z napędzaną, którą pozostaje nieruchoma, bądź obraca się bezwładnie. Sprzęgła elastyczne eliminują szarpnięcia powstające przy nierównomiernej pracy silnika oraz tłumią znaczną część drgań skrętnych. Dzięki temu, że sprzęgła elastyczne zapewniają obracającym się elementom także pewną swobodę ustawienia wobec siebie obracających się elementów, eliminują wpływ niewielkich odchyleń osiowych całego układu.

Rodzaje sprzęgieł z wkładkami gumowymi

Wkłady sprzęgłowe wykonane z gumy o parametrach zapewniających optymalną pracę urządzenia są stosowane w różnych rodzajach sprzęgieł. Do najczęściej stosowanych sprzęgieł elastycznych należą sprzęgła kłowe, palcowe i oponowe.

W sprzęgłach kłowych oba elementy sprzęgła, napędzający i napędzany, są wyposażone w położone naprzemiennie wypustki zwane kłami. Podczas zasprzęglenia wypustki zazębiają się ze sobą. Wypustki elementu napędzającego naciskają na wypustki elementu napędzanego za pośrednictwem łącznika, gumowego wkładu sprzęgłowego, który przenosi moment obrotowy.

Sprzęgła palcowe są zbudowane z dwóch tarcz, z których jedna posiada otwory, a druga jest wyposażona w sworznie w miejscach odpowiadających otworom na pierwszej tarczy. Do sworzni są mocowane elementy elastyczne o kształcie walca, które stanowią gumowe „palce”. W momencie zasprzęglenia gumowe palce wchodzą w otwory i następuje przekazanie momentu obrotowego.

Sprzęgła oponowe należą do sprzęgieł sztywnych, przenoszą moment obrotowy, będąc stale połączone. W sprzęgłach oponowych obie tarcze są połączone z wałami – napędowym i napędzanym – zaś między nimi znajduje się przytwierdzony do nich na stałe wkład sprzęgłowy w formie gumowej opony. Sprzęgła tego rodzaju charakteryzują się dużym współczynnikiem tłumienia drgań, udarów i hałasu, dzięki elastyczności wkładki oraz znacząco ograniczają bezwład przekazywania momentu obrotowego.

Odpowiednio dobrane wkłady sprzęgłowe znacznie przedłużają żywotność wałów, łożysk i samego sprzęgła. Pomagają w tłumieniu drgań, ograniczają hałas oraz niwelują nieznaczne odchyłki osiowości wałów. Firma Lender oferuje szeroki wybór wkładów sprzęgłowych różnych typów, dostosowanych do potrzeb klientów.