A 85 5 821

Amortyzator gumowo-metalowy o konstrukcji dostosowanej do obciążeń pionowych i promieniowych z możliwością pracy w temperaturach ciągłych do 150°C, a krótkotrwałych do 250°C.

Masa całkowita: 1,7 kg

schematy dotyczące amortyzatora kanałów spalinowych statków A-85-5-821