łącznik sprężysty płytkowy

Własności fizyko-mechaniczne, chemiczne oraz wymiary amortyzatorów do uzgodnienia między producentem, a zamawiającym.

Wykonamy dla Państwa inne konstrukcyjne rozwiązania tych wyrobów.

schemat łącznika sprężystego płytkowego