Kompensatory drgań

Drgania i wibracje nieodłącznie towarzyszą pracy wszystkich urządzeń mechanicznych. Ponieważ powodują zwiększenie ryzyka pojawienia się uszkodzeń samych maszyn i wszystkiego, co znajduje się w ich sąsiedztwie, próbuje się je jak najbardziej ograniczać, stosując różnego rodzaju kompensatory drgań.

Powstawanie drgań

Mechanizm powstawania drgań i wibracji w przypadku maszyn przemysłowych polega zwykle na przenoszeniu na inne elementy energii powstającej w wyniku obrotów ruchomych części, zwykle silników czy pomp. Energia ta wywołuje powstawanie ruchów oscylacyjnych, które generują efekty cieplne i akustyczne. Drgania mogą być nasilane przez złe wyważenie obracających się elementów, brak ich współosiowości czy niezamierzony kontakt obracających się elementów z otoczeniem. Efektami pojawiania się drgań są nadmierne obciążenia dynamiczne elementów połączonych z ich źródłem. Obciążenia te znacząco obniżają żywotność urządzeń oraz zwiększają towarzyszący ich pracy hałas.

Usuwanie skutków drgań

Eliminacja drgań polega na rozpraszaniu sił, które oddziałują na dany element. Jest to realizowane przez stosowanie elementów tłumiących, które pochłaniają generowaną przez źródło drgań energię kinetyczną. Tak właśnie funkcjonują kompensatory drgań. Stosowana w nich guma charakteryzuje się wysokim tłumieniem wewnętrznym i znaczną odpornością na zmęczenie, zapewniając ich skuteczne działanie. Dzięki właściwościom różnych mieszanek gumowych drgania natrafiając na element tłumiący tracą dynamikę, a ich przenoszenie na kolejne elementy konstrukcji jest zdecydowanie ograniczone.

Kompensatory drgań są używane nie tylko w sytuacjach, gdzie drgania są efektem niedoskonałości konstrukcyjnej urządzeń. Wykorzystuje się je także w maszynach, które zostały zaprojektowane do generowania drgań, na przykład w różnego rodzaju przesiewaczach, utrząsarkach. W takich zastosowaniach zadaniem kompensatora jest głównie separowanie ruchomej części urządzenia i ochrona jego pozostałych elementów. Stosowanie tłumienia drgań umożliwia łączenie urządzeń z innymi, na przykład z taśmociągami, które dostarczają materiały sypkie do przesiewaczy i odbierają je po oddzieleniu. Bez kompensacji drgań takie połączenia byłyby niemożliwe lub bardzo problematyczne ze względu na liczne możliwe usterki.

Produkty firmy Lender do eliminowania skutków drgań

Firma Lender produkuje kompensatory drgań przeznaczone do stosowania w urządzeniach różnego typu. W ofercie znajdują się między innymi kompensatory do rurociągów, zabezpieczające przed drganiami generowanymi przez pompy czy wentylatory oraz przed przemieszczeniami osiowymi, bocznymi czy kątowymi fragmentów instalacji; kompensatory do wirówek, w których drgania powstają nie tylko wskutek ruchu obrotowego bębna, ale też przemieszczania się cieczy wewnątrz urządzenia; kompensatory do przesiewaczy produktów sypkich, w których separacja materiału następuje dzięki wprawianiu w drgania całego urządzenia bądź zespołu sit przesiewających.

Kompensator wirówki 20-1-103

Kompensator nadawy „X” sita Mogensena

Kompensator drgań służący do łączenia dwóch różnych urządzeń współpracujących ze sobą np. sita z taśmociągiem.

Kompensator przesypu bryłowego sita Mogensena

Kompensator gumowo - metalowy przeznaczony do tłumienia drgań wytwarzanych przez pompy lub wentylatory - zabezpiecza przed przenoszeniem drgań po rurociągach. Zastosowana mieszanka gumowa dostosowywana jest do medium plynącego w rurociągach.