Kompensator drgań służący do łączenia dwóch różnych urządzeń współpracujących ze sobą np. sita z taśmociągiem.

Wykonany z gumy lub gumy zbrojonej tkanina poliamidowa. Może być produkowany w mb lub w postaci okręgów o średnicach większych niż 800 mm

Kompensator drgań na rurociągach 95x45x6

Załączniki:
Pobierz plik (kompensator_95x45x6.pdf)kompensator_95x45x6.pdf