Pas gumowo-tkaninowy do odciągów kablowych

Pasy gumowo-tkaninowe do odciągów kablowych

Produkujemy pasy do odciągów kablowych o konstrukcji gumowo-tkaninowej. Część robocza (zewnętrzna) wykonana jest z materiału o bardzo wysokich parametrach fizyko-mechanicznych, o twardości 55 lub 65 stopni w skali Shore’a lub innej, według zapotrzebowania zamawiającego.

Nasze pasy pracują na wielu odciągach kablowych renomowanych światowych producentów linii technologicznych do produkcji kabli i przewodów elektrycznych oraz mają zastosowanie przy produkcji profili tworzywowych. Pasy gumowo-tkaninowe do odciągów kablowych są używane do przesuwania wytwarzanego kabla podczas różnych etapów jego produkcji, na przykład przy powlekaniu go warstwą izolacji. Kabel jest prowadzony pomiędzy dwoma pasami, w związku z tym dla zapewnienia takich samych parametrów pracy pasy gumowo-tkaninowe są wykonywane parami.

Korzystając z wielu lat doświadczeń oferujemy również wykonanie podobnych wyrobów gumowo-tkaninowych: pasów pędnych czy taśm przenośnikowych według zamówienia, dostosowanych do potrzeb transportu dowolnych materiałów czy przenoszenia napędu.