Uszczelnienia wykonane są z mieszanki gumowej spełniającej wymagania normy PN-EN 681-1:2002

rzut uszczelki wlotowej studni kanalizacyjnej