Drgania mechaniczne prowadzą do obniżenia żywotności urządzeń, wpływają na ich większą awaryjność, a także przyczyniają się do generowania przez nie większego hałasu. Sprawdź, jak powstają drgania mechaniczne oraz jak je zniwelować.

Jak powstają drgania mechaniczne?

Drgania mechaniczne powstają w wyniku przenoszenia energii, powstałej na skutek obrotów ruchomych części maszyn, takich jak silnik i pompy, na pozostałe elementy maszyny oraz na urządzenia, znajdujące się w jej pobliżu. Energia, pochodząca z ruchomych części maszyn, prowadzi do powstawania ruchów oscylacyjnych, generujących efekty cieplne i akustyczne.

Inną przyczyną drgań mechanicznych są:

  • złe wyważenie obracających się elementów maszyn,
  • brak współosiowości,
  • kontakt obracających się elementów z otoczeniem.

W efekcie dochodzi do nadmiernego obciążenia dynamicznego elementów, połączonych z ich źródłem.

Jak eliminować drgania mechaniczne?

Ze względu na spustoszenie, jakiego dokonują drgania mechaniczne w otoczeniu, należy je eliminować, poprzez rozpraszanie sił, oddziaływających na dany element i stosowanie w tym celu elementów tłumiących. Oferowane przez nas gumowe kompensatory drgań mechanicznych pochłaniają powstałą energię kinetyczną. Charakteryzują się wysokim tłumieniem wewnętrznym, dużą odpornością na zmęczenie, skutecznością działania oraz wydajnością. W efekcie ich działania, energia nie przenosi się na pozostałe elementy maszyny.

Kompensatory drgań wykorzystywane są również w urządzeniach do generowania drgań, w tym w przesiewaczach i utrząsarkach, które dzięki nim, mogą zostać bezpiecznie połączone z taśmociągami, dostarczającymi materiały sypkie do przesiewaczy i odbierającymi je po oddzieleniu.

Oprócz kompensatorów drgań w naszej ofercie posiadamy również między innymi amortyzatory gumowe, pasy gumowo tkaninowe, wkłady sprzęgłowe, osłony gumowe harmonijkowe, membrany, uszczelnienia włazów okrętowych oraz studni i włazów kanalizacyjnych.