Woda, która jest pobierana ze studni, musi mieć odpowiednie parametry. Na zawartość zanieczyszczeń takich jak mangan, żelazo czy bakterie coli zwykle wpływają właściwości warstw geologicznych, z którymi mają kontakt podziemne zasoby wody. Czasami również zdarza się tak, że woda nie jest zdatna do użytkowania z uwagi na przecieki, które występują w studniach. Jakie są ich przyczyny i w jaki sposób można im zapobiegać?

Dlaczego w studniach powstają przecieki?

Na początku warto nadmienić, że do miejsc, w których najczęściej występują przecieki w studniach, możemy zaliczyć przede wszystkim te, w których stykają się ze sobą różne elementy konstrukcyjne i te, w których studnia jest połączona z innymi instalacjami. Jedną z częstszych przyczyn powstawania przecieków w studniach jest to, że wykazują duży stopień zużycia, co skutkuje tym, że materiał betonowy się wykrusza. Oprócz tego przecieki mogą też się pojawić w przypadku wad wykonawczych oraz nieprawidłowego transportu.

Z powstawaniem przecieków w studniach nierzadko mamy też do czynienia w przypadku uszkodzenia warstwy, która odpowiada za izolacje kręgów od wód gruntowych albo jej braku. Kolejną przyczyną są złe zamocowania uszczelnień pomiędzy kręgami. Czasami zdarza się też tak, że takich uszczelnień nie ma. Mowa tutaj na przykład o uszczelkach klinowych, samoślizgowych albo o zaprawie wodoszczelnej.

Jak sobie poradzić z przeciekami w studniach?

Z uwagi na to, że przecieki w studniach są poważnym problemem, najlepiej im zapobiegać. Można to zrobić, stosując uszczelnienia studni, które są wykonane z mieszanki gumowej, spełniającej wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Jeżeli jednak przecieki powstaną, to konieczne będzie dostanie się do miejsca problemu poprzez wykopanie ziemi. Kolejnym krokiem będzie wykonanie warstwy izolacji, na przykład przy pomocy folii oraz zastosowanie mineralnych uszczelniaczy pęczniejących albo zasypanie otworu warstwą gliny w formie granulatu. Dzięki temu problem zostanie zlikwidowany, a woda ponownie będzie zdatna do użytkowania.