Własna studnia to nie tylko gwarancja niezależności w dostępie do wody od dostawcy zewnętrznego, ale również komfort najwyższej jej jakości pod względem smakowym. Jednak, aby tak było, niezwykle istotne jest na etapie budowy studni, odpowiednie wykonanie izolacji. Jak powinna ona przebiegać?

Dlaczego zdarzają się przecieki i zalania studni

Przecieki i zalania studni wynikają z błędów instalatorskich na etapie ich budowy, albo zużycia się z upływem czasu, uszkodzenia istniejących systemów uszczelniania studni. W przypadku kręgów betonowych odpowiednie zabezpieczenie przed przeciekaniem może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Wszelkie przecieki do gruntu mogą prowadzić do poważnego skażenia wody i tym samym groźnych dla zdrowia człowieka chorób. Problemy z nieszczelnością mogą powstawać w miejscu łączenia kręgów, co może się zdarzyć w przypadku niedokładności wykonania elementów studni, nieprecyzyjnego montażu czy z przemieszczenia się studni wskutek osiadania gruntu. Przecieki mogą pojawić się w miejscach połączeń z innymi instalacjami. 

Jak zaradzić przeciekom na łączeniach kręgów?

Do izolacji studni — przy nieszczelnościach występujących w miejscu łączeń można zastosować gumowe uszczelki: klinowe albo samosmarujące. Te pierwszego typu pomocne mogą być podczas prac montażowych samej studni, ułatwiają one zachowanie symetrii osiowej, sprzyjając trafianiu kręgów w odpowiednie położenie. Uszczelki samosmarujące dzięki wypełnieniu pastą poślizgową profili eliminują konieczność stosowania dodatkowych substancji uszczelniających podczas nakładania kolejnych kręgów. Ten system budowy gwarantuje izolację nawet pod wpływem osiadania gruntu. Chcąc zabezpieczyć wlot studni przed dostaniem się doń zanieczyszczeń, zaleca się stosowanie przy włazach uszczelek przy pokrywach. Tylko wysokiej klasy systemy izolacyjne poświadczone certyfikatami jakości, spełniające normy  PN-EN 681-1:2002, pozwolą zapewnić bezpieczne korzystanie ze studni w każdych warunkach.