Długotrwały hałas jest bardzo nieprzyjemny dla człowieka. Jednak co gorsze, może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Niektóre z objawów ekspozycji na zbyt duży hałas, widoczne są od razu, inne z kolei mogą się ujawnić po jakimś czasie. Jakie natężenie dźwięku może być niebezpieczne dla organizmu człowieka i czy można się jakoś przed chronić przed szkodliwym hałasem?

Długotrwały hałas - jaki może mieć wpływ na twoje zdrowie?

Hałas jest najczęściej występującym szkodliwym czynnikiem w pracy. Skutki jego oddziaływania na organizm człowieka mogą być bardzo poważne. Najbardziej niebezpieczna jest długotrwała ekspozycja na hałas. Ucho ludzie ma zdolności regeneracyjne, ale tylko w sytuacji, gdy hałas nie trwa zbyt długo i następuje po nim okres ciszy. O hałasie mówimy wtedy, gdy występuje przez dłuższy czas dźwięk o dużym natężeniu. Duże natężenie może nawet powodować ból. Dźwięki poniżej 35 dB w żaden sposób nie są szkodliwe dla zdrowia. Dźwięki 35-70 dB przeszkadzają w wypoczynku i mogą utrudniać zrozumienie mowy. Gdy hałas przekracza 75 dB, może prowadzić do różnych schorzeń, natomiast powyżej 130 dB powoduje trwałe uszkodzenie słuchu.

Do negatywnych skutków długotrwałego narażenia na hałas można zaliczyć:

  • zmęczenie i wyczerpanie psychiczne,
  • niedosłuch,
  • szumy uszne,
  • spadek wydajności połączony z dekoncentracją,
  • bóle głowy,
  • bezsenność,
  • problemy z sercem i podwyższone ryzyko zawału,
  • spadek odporności organizmu,
  • nadciśnienie.

Z powodu szkodliwego oddziaływania wysokich dźwięków na zdrowie człowieka, w większości zakładów pracy przeprowadza się co jakiś czas okresowe pomiary hałasu. Jak można ograniczyć ilość hałasu w zakładzie przemysłowym? Pomocne mogą być amortyzatory gumowe, które eliminują drgania i hałas wytwarzany podczas pracy urządzeń oraz maszyn. Powinny być one wykonane z odpowiedniego materiału wysokiej jakości. Wpłyną wtedy również na lepszą pracę maszyn i ograniczą liczbę usterek. Zaleca się też używanie w trakcie pracy słuchawek ochronnych.